Vi på Wäxjö Plåt och Montage AB, har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med
byggnadsplåtslageri.

Vi arbetar bland annat med,

  • Tak- och väggtäckningarTaktäckningar
  • Rännor och rör
  • Skorstensbeslag
  • Huvar
  • Gavelbeslag
  • Fönsterbleck, mm