Vi är idag Kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000

Anledning till certifiering är att strukturera företag och få ordning på:

  1. Ledning, med allt från affärsidé till förbättringar, riskhantering, personal, arbetsmiljö och miljö
  2. Marknadsföring och försäljning
  3. Produktutveckling / Projektering
  4. Inköp
  5. Produktion och leverans
  6. Installation, montage och service
  7. Dokumentstyrning, kontroller och dokumentation

Vad är FR2000?
FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

 

fr2000

 

Certifikat-FR-2000