Wäxjö Plåt och Montage AB bildades i maj 2009, då ägarna Johan Johansson och Erik Magnusson köpte Lasses plåt och ombildade detta till nuvarande form.

Den huvudsakliga näringen består utav

  • BYGGNADSPLÅTSLAGERI: tak- och väggtäckningar, rännor och rör, skorstensbeslag, huvar, gavelbeslag, fönsterbleck, mm
  • MONTAGEARBETEN: Stommar, väggelement (sandwich-pandeler), högprofil, vägg- och takplåt, mm
  • SMIDE: Stommar, avväxlingar, mm