När det gäller byggnadssmidet, så har vi licenser och utbildningar på svetsansvariga. Vi har certifierat oss i de nya standarderna SSEN3834 och SSEN1090, vilket vi är unika på inom Växjö området. Företaget förfogar över 3st byggnadssmeder.

Vad menas med SS-EN 1090-1 !!!

Från och med den 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar bärande komponenter och byggsatser i stål för försäljning eller för leverans till en byggarbetsplats vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Med byggsats menas en uppsättning bärverksdelar som monteras på plats. Reglerna gäller för företag som tillverkar eller gör ändringar på verkstan av olika typer av bärande konstruktioner så som stålstommar, smidesarbeten, entresolplan, fribärande takplåt och lättbalkar.
Om företaget enbart arbetar med montering av ovanstående måste de känna till reglerna i SS-EN 1090-2.
Observera också att alla delar som ingår och ska monteras i en bärande konstruktion ska vara CE-märkta. Den som ansvarar för CE-märkningen ska vara certifierad enligt SS-EN 1090-1.